Protest

  • Protest
  • Protest
  • Protest
Hoe vaak gebeurt het niet in deze tijd dat we het niet meer allemaal eens zijn met elkaar.
Protesten en demonstraties komen regelmatig voor! De dans 'Protest' is een uiting van deze emotie.